سایت اتاق بازرگانی
 ثبت نام عضویت جهت برگزاري مجمع عمومی مؤسسین انجمن مس ایران
1396/2/2

ثبت نام عضویت جهت برگزاري مجمع عمومی مؤسسین انجمن مس ایران

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاري مجمع عمومی مؤسسین انجمن مس ایران

ممنوعیت تبلیغات تجاری درشبکه های ماهواره ای
1396/2/2

ممنوعیت تبلیغات تجاری درشبکه های ماهواره ای

تبلیغات تجاری درشبکه های ماهواره ای ممنوع است

حضوریک هیات تجاری ازبلژیک دراتاق ایران
1396/2/2

حضوریک هیات تجاری ازبلژیک دراتاق ایران

روزچهارشنبه 6اردیبهشت ماه سال جاری یک هیات تجاری ازکشوربلژیک درزمینه های مختلف صنعت ساختمان باتجار و بازرگانان ایرانی دیدار و مذاکره می کنند.

برگزاری سمینار آموزشی آداب وتشریفات مذاکرات بین المللی
1396/1/30

برگزاری سمینار آموزشی آداب وتشریفات مذاکرات بین المللی

اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی قزوین بامشارکت دانشگاه آزاداسلامی قزوین برگزار می کند: برگزاری سمینار آموزشی آداب وتشریفات مذاکرات بین المللی


حضوریک هیات تجاری ازبلژیک دراتاق ایران
1396/2/2

حضوریک هیات تجاری ازبلژیک دراتاق ایران

روزچهارشنبه 6اردیبهشت ماه سال جاری یک هیات تجاری ازکشوربلژیک درزمینه های مختلف صنعت ساختمان باتجار و بازرگانان ایرانی دیدار و مذاکره می کنند.

تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق های مشترک ایران- ترکمنستان ، ایران – برزیل ، ایران – اتریش و ایران – کویت
1396/1/27

تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق های مشترک ایران- ترکمنستان ، ایران – برزیل ، ایران – اتریش و ایران – کویت

تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق های مشترک ایران- ترکمنستان ، ایران – برزیل ، ایران – اتریش و ایران – کویت ، در دستور که معاونت بین الملل اتاق ایران قرار گرفته است ، بدینوسیله از کلیه اعضاء علاقه مند به عضویت در اتاق های مزبور و شرکت در مجمع عمومی موسس دعوت می شود تا طی نامه ای مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را به شرح ذبل به شماره نمابر 88825111 ارسال فرمایند.

حضوریک هیات تجاری به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی وین درتهران
1396/1/27

حضوریک هیات تجاری به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی وین درتهران

یک هیات تجاری به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی وین که در زمینه های نفت و گاز ، محیط زیست ، مدیریت آب ، گردشگری ، صنایع غذایی ، ساختمان ، خدمات مشاوره حقوقی ، انرژی ها تجدید پذیر ، پلاستیک و... فعالیت دارند ، به منظور دیدار و مذاکره با تجار و بازرگانان محترم عضو اتاق بازرگانی تهران در روز دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه 1396 مطابق با هشتم می 2017 در تهران حضور خواهند یافت .

سمینار آموزشی" آشنایی عقود و قراردادهای بانکی درتجارت خارجی" برگزار شد
1396/1/26

سمینار آموزشی" آشنایی عقود و قراردادهای بانکی درتجارت خارجی" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتاق قزوین ،صبح امروزشنبه 26فروردین ماه سال جاری، سمینار آموزشی" آشنایی عقود و قراردادهای بانکی درتجارت خارجی" دراتاق بازرگانی قزوین برگزارشد.


 ثبت نام عضویت جهت برگزاري مجمع عمومی مؤسسین انجمن مس ایران
1396/2/2

ثبت نام عضویت جهت برگزاري مجمع عمومی مؤسسین انجمن مس ایران

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاري مجمع عمومی مؤسسین انجمن مس ایران

ممنوعیت تبلیغات تجاری درشبکه های ماهواره ای
1396/2/2

ممنوعیت تبلیغات تجاری درشبکه های ماهواره ای

تبلیغات تجاری درشبکه های ماهواره ای ممنوع است

برگزاری سمینار آموزشی آداب وتشریفات مذاکرات بین المللی
1396/1/30

برگزاری سمینار آموزشی آداب وتشریفات مذاکرات بین المللی

اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی قزوین بامشارکت دانشگاه آزاداسلامی قزوین برگزار می کند: برگزاری سمینار آموزشی آداب وتشریفات مذاکرات بین المللی

تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق های مشترک ایران- ترکمنستان ، ایران – برزیل ، ایران – اتریش و ایران – کویت
1396/1/27

تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق های مشترک ایران- ترکمنستان ، ایران – برزیل ، ایران – اتریش و ایران – کویت

تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق های مشترک ایران- ترکمنستان ، ایران – برزیل ، ایران – اتریش و ایران – کویت ، در دستور که معاونت بین الملل اتاق ایران قرار گرفته است ، بدینوسیله از کلیه اعضاء علاقه مند به عضویت در اتاق های مزبور و شرکت در مجمع عمومی موسس دعوت می شود تا طی نامه ای مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را به شرح ذبل به شماره نمابر 88825111 ارسال فرمایند.


 ثبت نام عضویت جهت برگزاري مجمع عمومی مؤسسین انجمن مس ایران
1396/2/2

ثبت نام عضویت جهت برگزاري مجمع عمومی مؤسسین انجمن مس ایران

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاري مجمع عمومی مؤسسین انجمن مس ایران

حضوریک هیات تجاری ازبلژیک دراتاق ایران
1396/2/2

حضوریک هیات تجاری ازبلژیک دراتاق ایران

روزچهارشنبه 6اردیبهشت ماه سال جاری یک هیات تجاری ازکشوربلژیک درزمینه های مختلف صنعت ساختمان باتجار و بازرگانان ایرانی دیدار و مذاکره می کنند.

برگزاری سمینار آموزشی آداب وتشریفات مذاکرات بین المللی
1396/1/30

برگزاری سمینار آموزشی آداب وتشریفات مذاکرات بین المللی

اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی قزوین بامشارکت دانشگاه آزاداسلامی قزوین برگزار می کند: برگزاری سمینار آموزشی آداب وتشریفات مذاکرات بین المللی

سمینار آموزشی" آشنایی عقود و قراردادهای بانکی درتجارت خارجی" برگزار شد
1396/1/26

سمینار آموزشی" آشنایی عقود و قراردادهای بانکی درتجارت خارجی" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتاق قزوین ،صبح امروزشنبه 26فروردین ماه سال جاری، سمینار آموزشی" آشنایی عقود و قراردادهای بانکی درتجارت خارجی" دراتاق بازرگانی قزوین برگزارشد.


حضوریک هیات تجاری ازبلژیک دراتاق ایران
1396/2/2

حضوریک هیات تجاری ازبلژیک دراتاق ایران

روزچهارشنبه 6اردیبهشت ماه سال جاری یک هیات تجاری ازکشوربلژیک درزمینه های مختلف صنعت ساختمان باتجار و بازرگانان ایرانی دیدار و مذاکره می کنند.

حضوریک هیات تجاری به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی وین درتهران
1396/1/27

حضوریک هیات تجاری به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی وین درتهران

یک هیات تجاری به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی وین که در زمینه های نفت و گاز ، محیط زیست ، مدیریت آب ، گردشگری ، صنایع غذایی ، ساختمان ، خدمات مشاوره حقوقی ، انرژی ها تجدید پذیر ، پلاستیک و... فعالیت دارند ، به منظور دیدار و مذاکره با تجار و بازرگانان محترم عضو اتاق بازرگانی تهران در روز دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه 1396 مطابق با هشتم می 2017 در تهران حضور خواهند یافت .

۴۰ هیات بازرگانی خارجی توسط اتاق بازرگانی قزوین دعوت شدند
1395/12/18

۴۰ هیات بازرگانی خارجی توسط اتاق بازرگانی قزوین دعوت شدند

دبیر اجرایی و معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی قزوین گفت:در سال جاری با دعوت و پذیرش و اعزام ۴۰ هیات خارجی بستر مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی قزوین با دیگر کشورهای جهان فراهم شده است.

همکاری با لهستان برای نوسازی ماشین‌آلات صنعتی کارخانجات قزوین
1395/12/18

همکاری با لهستان برای نوسازی ماشین‌آلات صنعتی کارخانجات قزوین

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: با توجه به اینکه تمام صنایع ایران به ویژه این استان نیاز به نوسازی دارد، پیشنهاد می‌کنم مذاکرات طرفین به سمت واردات ماشین‌آلات صنعتی از لهستان سوق یابد.


برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین الات و تجهیزات وابسته تهران
1395/11/18

برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین الات و تجهیزات وابسته تهران

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین الات و تجهیزات وابسته تهران در تاریخ 18 الی 21 بهمن 95 برگزار می شود.

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان
1395/10/26

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان

با حضور شرکتهایی از ایتالیا، ترکیه،اندونزی و برندهاي مطرح کشور

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان برگزار می شود
1395/8/24

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان برگزار می شود

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان با هدف معرفی پتاینسیل های سرمایه گذاری استان در بخش های دولتی ، خصوصی و شرکت های دانش بنیان برگزار می شود . این نمایشگاه که در تاریخ 4 الی 7 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های اهواز بر پا می شود ، فرصتی خواهد بود تاسرمایه گذاران و سرمایه پذیران داخلی و خارجی گردهم آیند.

برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی سنگ،معدن،صنایع معدنی و ماشین آلات وصنعت ساختمان
1395/6/20

برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی سنگ،معدن،صنایع معدنی و ماشین آلات وصنعت ساختمان

برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی سنگ،معدن،صنایع معدنی و ماشین آلات وصنعت ساختمان


زمان و شرایط برگزاری نمایشگاه ازبکستان-تاشکند
1396/1/23

زمان و شرایط برگزاری نمایشگاه ازبکستان-تاشکند

اعلام زمان و شرایط برگزاری نمایشگاه ازبکستان-تاشکند

فهرست نمایشگاه های تخصیی کشوربلاروس
1396/1/23

فهرست نمایشگاه های تخصیی کشوربلاروس

فهرست نمایشگاه های تخصیی کشوربلاروس

برگزاری پاویون ج.ا.ایران درجمهوری آذربایجان
1395/12/21

برگزاری پاویون ج.ا.ایران درجمهوری آذربایجان

برگزاری پاویون ج.ا.ایران از27الی 29اردیبهشت ماه 1396درجمهوری آذربایجان

توربازدید ازنمایشگاه اینترپک آلمان
1395/11/26

توربازدید ازنمایشگاه اینترپک آلمان

توربازدید ازنمایشگاه اینترپک آلمان برگزارمی شود


1395/4/19

وظایف امور بین الملل

 1. ارتباط مستمر با امور بین الملل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اتاق ایران بصورت حضوری و تلفنی
 2. بسط و گسترش روابط بازرگانی با دنیای خارج
 3. معرفی اعضاء جهت اخذ روادید خروج از کشور به اتاق ایران (واحد صدور ویزا)
 4. صدور گواهی مبدا و فرم آ جهت صادرات
 5. تائید فاکتور و لیست بسته بندی (گواهی امضاء) برای صادرکنندگان
 6. اخذ اطلاعات راجع به نمایشگاههای بین المللی و خارجی
 7. اعزام هیاتهای تجاری
 8. پذیرش هیاتهای تجاری
 9. برگزاری سمینارهای مورد نیاز بازرگانان (در زمینه تجارت خارجی – گمرک و.....)
 10. اخذ اطلاعات بموقع مناقصه ها (از طریق سفارت خانه های ایران در خارج و یا سازمان توسعه تجارت ایران )
 11. ارائه خدمات مشاوره ای به بازرگانان و صاحبان کسب و کار در ایران و خارج
 12. دریافت آخرین گزارشات توجیهی و اطلاعات از وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت، سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران و رایزنان بازرگانی و سفارتخانه های کشور هدف در ایران (تنظیم نامه رسمی و درخواست ارسال گزارشات توسط ارگانهای ذیربط)
 13. دریافت نقطه نظرات سفرای جمهوری ایران در کشور هدف جهت توسعه روابط (نامه رسمی)
 14. هماهنگی با کارخانجات جهت بازدید هیأت های پذیرشی
 15. ایجاد و تنظیم و تکمیل پرتال امور بین الملل با همکاری امور انفورماتیک
 16. شناسائی شرکتهای مهم صادرکننده / وارد کننده
 17. برگزاری نمایشگاههای تجاری و بازاریابی
 18. ایجاد مراکز تجاری یا دفتر بازرگانی ( با توجه به شرایط تاسیس )
 19. بررسی مبادلات تجاری کشورهای مختلف با ایران
 20. اطلاعات ضروری سفارتخانه ها و اتاقهای بازرگانی دو کشور
 21. ارتباط مستمر با اتاقها و شوراهای مشترک ( متقابل)
 22. جمع آوری اطلاعات مربوط به توانائی های دو کشور و تنظیم گزارش با همکاری مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق ایران
 23. برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی کاربردی با همکاری مراکز آموزش عالی
 24. تنظیم یادداشت تفاهم همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران برنامه توسعه اقتصادی کشور هدف ( آگاهی از منابع مالی بین المللی اعطایی به کشور هدف جهت توسعه صادرات و سرمایه گذاری)
1394/12/15

سامانه کارت هوشمند بازرگانی

 

 

 

 
سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی
 
 
سامانه کارت هوشمند بازرگانی افتتاح گردیده و شما بازرگانان و صاحبان صنایع محترم می توانید از این پس با استفاده از سامانه کارت هوشمند بازرگانی تمامی مراحل ثبت نام و درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی خود را از طریق این سامانه انجام دهید
 
 
 
تذکر1 :متقاضیان محترم  حتما قبل شروع به درخواست از طریق سامانه (لینک پایین صفحه )شرایط صدور و تمدید را مطالعه نموده و سپس وارد سامانه شده و شروع به ثبت نام نمایند در ضمن به هنگام مراجعه به بخش صدور کارت اتاق (آقای روشن قیاس) همراه داشتن اصل مدارک الزامی است. 
 
تذکر2 :متقاضیان محترم به غیر از تکمیل مراحل صدور و تمدید کارت حتما فرم های تعهد نامه ها را دریافت و پر نموده و به هنگام مراجعه به اتاق به بخش صدور کارت تحویل نمایند.
 
اطلاعیه
 
چگونگی احراز اهلیت متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی و الحاقیه تفاهم نامه درج رشته فعالیت خاص طبق بخش نامه جدید به شرح ذیل می باشد.
 
در راستای بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند اقتصادی بدین وسیله به جهت تسهیل شرایط و فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و وحدت رویه ، چگونگی موضوع عنوان شده بدین قرار است:
 
الف -معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت برای متقاضیان صدور کارت بازرگانی
 
1- داشتن حداقل سه سال سابقه کارت بازرگانی اعم از متصل یا منفصل برای افرادی که بیش از دو سال کارت خود را تمدید نکرده اند به عنوان سابقه فعالیت بازرگانی محسوب می شود.
 
2- ارائه مدارک مثبته مبنی بر مبادرت به امور بازرگانی داخلی یا خارجی که نشان دهنده سه سال فعالیت متقاضیان باشد ، نظیر یکی از موارد ذیل:
 
 1/2 - ارائه تائیدیه مبنی بر سه سال همکاری در امور بازرگانی در بنگاههای اقتصادی و تجاری معتبر ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) با ارائه گواهی مربوطه مانند:
 
 الف - حکم کارگزینی مبنی بر تائید تصدی مدیریت عامل ، عضو هیأت مدیره ، مدیریت بازرگانی یا فروش.
 
ب- حکم کارگزینی و یا ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا سایر فعالیت های مرتبط.
 
 
2/2 - ارائه اظهارنامه مالیاتی.
 
 
3/2- ارائه پروانه کسب معتبر به نام متقاضی در زمینه های مرتبط که از تاریخ صدور آن حداقل سه سال گذشته باشد.
 
 
4/2-داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت فعال ، به صورت متصل یا منفصل در تشکل های اقتصادی با تائید تشکل مربوطه.
 
 
5/2 - ارائه مجوز صنعتی مأخوذه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و یا سایر گواهی های فعالیت از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط.
 
 
6/2 - داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط اعم از داخلی و یا خارجی ( مدیریت بازرگانی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، امور گمرکی، صنعتی و تولید). 
 
 
 
 
 
مراحل ثبت نام:
 
 
 
 
دریافت فرمها: 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه مهم
 
بدلیل تغییرات به وجود آمده در سامانه کارت هوشمند بازرگانی ،فایل راهنما جهت دریافت رمز عبور در لینک زیر جهت استفاده اعضاء محترم درج گردیده است.
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
1394/12/15

گواهی مبدأ

اطلاعیه
راهنماي استفاده از كارتابل هوشمند بازرگان
(سامانه يكپارچه گواهي مبدا)
 
به اطلاع اعضاي محترم اتاق بازرگاني قزوين مي رساند ، جهت آموزش و یادگیری بهتر سامانه یکپارچه گواهی مبدا بسته آموزشی فوق ارائه می گردد.
 
نشانی جدید دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
1396/1/21

نشانی جدید دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

قابل توجه فعالان اقتصادی استان نشانی جدید دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اعلام شد

سی و یکمین جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین تشکیل شد
1395/12/22

سی و یکمین جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین تشکیل شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: رکود در بخش مسکن استان قزوین شدیدتر از تمام استان‌های کشور است که باید تدبیر مناسبی برای بازگشت رونق به بخش مسکن أخذ شود.

رشد 135 درصدی سرمایه گذاری داخلی در استان قزوین
1395/10/29

رشد 135 درصدی سرمایه گذاری داخلی در استان قزوین

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار قزوین از رشد 135 درصدی سرمایه گذاری داخلی در قزوین طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

دانسفهان به قطب تولید کفش در کشورتبدیل می شود
1395/9/21

دانسفهان به قطب تولید کفش در کشورتبدیل می شود

معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: در صورت ساماندهی فعالیتهای خوشه کفش در دانسفهان، مدیریت هدفمند و حمایت مناسب این منطقه می تواند به قطب تولید کفش کشور تبدیل شود.


1395/2/11

ساختار و مصوبات شورا

* نمودار سازمانی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

 

مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1395/6/9

معرفی مرکز تحقیقات

معرفی مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی قزوین از مرداد ماه 1395 رسماً فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تأسیس این مرکز تلفیق یافته های علمی اقتصاد با آمار و اطلاعات و حوادث اقتصادی روز کشور و جهان خارج و تهیه گزارشات کاربردی در خصوص تاثیر این عوامل بر فعالیت های تجاری و تولیدی بخش خصوصی استان می باشد .

البته در کنار این هدف اصلی موارد زیر نیز از اهداف دیگر این مرکز خواهد بود

الف)فعالیت های آموزشی و برگزاری میزگردها و کنفراس های علمی

ب)پیوند هر چه بیشتر دانشگاه و صنعت در راستای تقویت بخش خصوصی استان

ج)انجام پروژه های تحقیقاتی و حمایت از پایان نامه ها و پروژه هایی که بر توانمند سازی بخش بازرگانی، صنعتی و کشاورزی استان موثر باشند.

 

 

 

معرفی رییس مرکز

به پیشنهاد ریاست اتاق بازرگانی استان و تأیید اتاق بازرگانی ایران دکتر بیت اله اکبری  مقدم،ریاست مرکز تحقیقات راعهده دار شد.اکبری مقدم دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه مازندران بوده و ازسال 1375 عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد .

انجام تحقیقات متعدد کاربردی در داخل استان و همکاری با شهرداری سازمان اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر سازمانهای اقتصادی استان موجب شد تا ایشان شناخت خوبی از حوزه سیاسی و اقتصادی استان بدست آورد.

در تهیه طرح CDS{ استراتژی توسعه شهری} قزوین از طرف استان به عنوان یکی از ناظران این طرح جهت مذاکره مستمر باتیم تحقیقاتی این طرح که از تهران دعوت شده بودند معرفی شد و در دفاع از جایگاه بخش خصوصی استان در جلسات بسیار طولانی طی دوسال (به صورت هفتگی )در کنار این تیم تحقیقاتی قرار گرفت .

اکبری  معتقد است که تنها راه عبور از رکود و تورم اعتماد به بخش خصوصی و تقویت این بخش برای رقابت در سطح بین المللی است .

 

 

 

 

اقتصاد آسان

هدف ما در این بخش آشنا کردن مدیران و سرپرستان کارخانجات و شرکت های بازرگانی با مفاهیم کاربردی علم اقتصاد است. برای درک بیشتر این مفاهیم تلاش شده است که در موارد لزوم مثالهایی کاربردی از آمار و اطلاعات داخل کشور به کار گرفته شود. مسلماً تلفیق این دانش با علم وتجربه گرانقدر کارآفرینان استان می تواند به رشد و شکوفایی کارو کسب در استان و بهبود سطح زندگی با افزایش سطح تولید و صادرات در استان گردد.

 

چند درصد از فروش خود را صرف هزینه تبلیغ کنیم؟

اطلاع رسانی و تبلیغ محصولات یک بنگاه عامل بسیار مهمی در افزایش تقاضا و سودآوری است. گاهی کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اقتصادی به این مسئله کمتر توجه کرده و در هزینه تبلیغات صرفه جویی می کنند و گاهی بالعکس هزینه های زیادی را صرف تبلیغ خواهند کرد که شاید با مبالغ کمتر از آن به سود بالاتری می رسیدند!

نکته قابل توجه این است که افزایش تقاضا برای محصول، لزوماً به معنی افزایش سود نیست . البته می تواند به معنی افزایش درآمد باشد اما سود از اختلاف درآمد و هزینه به دست می آید و هزینه تولید هنگامی که تولید از حد مشخصی بیشتر شود و اندازه بنگاه ( از نظر تعداد ماشین آلات و ساختمان و ... ) ثابت بماند به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین تبلیغ باید تقاضا را متناسب با ساختار هزینه ای یک بنگاه افزایش دهد.

به طور کلی دو شاخص در تعیین حد بهینه تبلیغ دارای اهمیت است.

الف) کشش تبلیغی تقاضا

ب) کشش قیمتی تقاضا

هرچه مورد (الف) یعنی کشش تبلیغی تقاضا بیشتر باشد افزایش سهم هزینه تبلیغ از درآمد حاصل از فروش منطقی تر خواهد بود. و بالعکس هر چه کشش قیمتی تقاضا بیشتر باشد درصد کمتر از درآمد فروش باید صرف هزینه تبلیغ شود.

برای به خاطر سپردن دقیق تر این موضوع رابطه زیر می تواند مفید باشد:

  

 

در رابطه فوق A نشان دهنده هزینه تبلیغ و R درآمد حاصل از فروش بوده و در طرف راست نیز صورت کسر نشان دهنده کشش تبلیغی تقاضا و مخرج کسر e نشان دهنده کشش قیمتی تقاضاست .

کشش تبلیغی در اقتصاد همان حساسیت یا قدرت عکس العمل است. کشش تبلیغی نشان دهنده حساسیت تقاضا به هزینه های تبلیغاتی است اگر این کشش پائین باشد بیانگر این است که محصول بنگاه به گونه ای است که مصرف کنندگان حساسیت چندان به تبلیغات نشان نمی دهند و با صرف هزینه زیاد روی تبلیغات نمی توان تأثیر چندانی بر تقاضای این محصول در بازار ایجاد کرد.

کشش قیمتی تقاضا نیز نشان دهنده قدرت عکس العمل مصرف کنندگان در مقابل تغییر قیمت است . اگر این کشش بالا باشد بدان معنی است که اگر تغییر کمی در قیمت محصول بنگاه ایجاد شود تقاضا به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد( به عنوان مثال اگر قیمت محصول را کمی افزایش دهیم ، تقاضا به شدت کم خواهد شد).

 

نتیجه گیری:

اگر متوجه شدید که محصول شما دارای کشش قیمتی تقاضای بالایی است . یعنی مصرف کنندگان محصول شما به تغییرات قیمت به شدت واکنش نشان می دهند در هزینه های تبلیغاتی خود صرفه جویی کنید و درصد کمی از فروش را صرف تبلیغ نمائید و تلاش کنید با استفاده از استراتژی قیمت ( کاهش قیمت) سهم خود را در بازار افزایش دهید.

و بالعکس اگر مشاهده کردید که مصرف کنندگان در مقابل تغییرات قیمت محصول شما چندان حساس نبوده و عکس العمل شدید انجام نمی دهند سهم بالایی از درآمد خود را صرف اطلاع رسانی تبلیغ نمائید.

 

 

مفهوم تابع عرضه و تقاضا درعلم اقتصاد

اصطلاح تابع تقاضا یا تابع عرضه را شاید بارها شنیده اید و از آنجا که این دو مفهوم در علوم مختلف مورد استفاده قرار می گیرند ظاهراً برای شما از مفاهیم بسیار آشنا هستند اما اینطور نیست! در واقع تابع عرضه و تقاضا از مهمترین مفاهیم علم اقتصاد بوده و ضروری است نگاه دقیق تری به این دو مفهوم داشته باشید

 

الف) تابع تقاضا(Demand Function)

از  نظر تعریف تابع تقاضانشان دهنده عکس العمل مصرف کننده در مقابل تغییر قیمت یک کالا است اولین نکته مهم در این تعریف این است که اگر قرار باشد رفتار مصرف کننده تابعی از نوسان قیمت باشد پس باید مصرف کننده نقشی در تعیین قیمت نداشته به عبارت دیگر بازار کالا قیمت را مجزا از رفتار تک تک مصرف کنندگان تعیین کرده و مصرف کننده با مشاهده قیمت فقط مقدار تقاضای خود را مشخص می کند. واقعیت این است که گاهی شرایط اینگونه نیست، یعنی مصرف کننده با رفتار خود قیمت را کنترل می کند و از آن تبعیت نخواهد کرد! به عنوان مثال اگر شما تنها مصرف کننده نوعی ماده اولیه باشید که در بخش کشاورزی تولید می شود در این صورت شما می توانید با تغییر تعداد سفارش خود قیمت این محصول را تغییر دهید.یا فرض کنید کارگاهی فقط قطعات یک خودروی خاص را تولید  می کند بنابراین درطرف تقاضای این قطعات انحصار در خرید ایجاد می شود و تولید کننده خودرو قادر است با تصمیمات خود در خصوص مقدار عرضه خودرو قیمت قطعات را نیز همزمان تغییر دهد.

در چنین شرایطی تابع تقاضا دیگر معنی نخواهد داشت و استفاده از این اصطلاح اشتباه خواهد بود .

 

ب)تابع عرضه (Supply Function)

«از نظر تعریف تابع عرضه نشان دهنده عکس العمل تولید کننده در مقابل تغییر قیمت یک کالاست .»

همانند مطالبی که در مورد تابع تقاضا ارایه شد، تابع عرضه نیز در شرایط خاص معنی نخواهد داشت.در واقع هنگامی که تولید کننده ای به صورت انحصاری یک کالا را عرضه می کند می تواند با تغییر در مقدار فروش خود قیمت را نیز کنترل کند .

 

 

نکته پایانی

شرایط خود را در بازار به خوبی درک کنید و از قدرت خود در خصوص تعیین و تاثیر گذاری بر قیمت آگاه باشید دقت کنید در هر شرایطی شما می توانید از یک استراژی کارآمد استفاده کنید.یعنی اگر قادر به کنترل قیمت در طرف تقاضا یا عرضه نیستید این بدان معنی نیست که قادر به سودآوری یا افزایش سود خود نخواهید بود و لازم است بدانید انتخاب یک استراتژی بد می تواند حتی به بنگاههایی که دارای قدرت انحصاری (چه در طرف تقاضا و چه عرضه) هستند شوک منفی وارد کرده و منجر به خروج آنها از بازار گردد!

 

 

1395/6/25

اولویت های تحقیقاتی استان

1. تحلیل مزیت ها و فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری استان قزوین

 • در این پژوهش انتظار ما آن است که با بررسی دقیق(شرایط آب و هوایی و تولیدات کشاورزی ، صنایع مادر و صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط و .... و ارتباط پسین و پیشین بخش های مختلف تولیدی و خدماتی و همچنین بررسی زیرساخت های موجود مزیت ها و فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری در استان استخراج شده رتبه بندی گردد.

2. تاثیر نوسانات ارزی و تک نرخی شدن نرخ ارز بر صادرات و واردات و هزینه تولید رشته فعالیت های استان

3. تاثیر نوسانات ارزی بر تولیدات داخلی صنایع کوچک و متوسط استان و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش تاثیر منفی این شوک ها

 • نرخ ارز از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر رفتار اقتصادی تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و واردکنندگان است.نوسانات نرخ ارز یکی از دغدغه های اصلی کارگزارن اقتصادی در ایران می باشدتاثیر نوسانات نرخ ارز و تک نرخی شدن آن بر همه ی بخش های اقتصادی یکسان نیست و لازم است رشته فعالیت های موجود در استان با این نگاه در یک تحقیق علمی مورد بررسی قرار گیرند.صنایع کوچک و متوسط استان ممکن است از نوسانات نرخ ارز آسیب بیشتری ببینند و گاهی این عدم اطمینان موجب    می شود که حجم سرمایه گذاری در استان کاهش یابد .
 • لذا انجام یک تحقیق مجزا در خصوص تاثیر نوسانات ارزی بر تولید کنندگان کوچک و متوسط استان می تواند کاربرد زیادی برای بخش خصوصی استان داشته باشد.

4. بررسی مصرف بهینه آب کشاورزی بر تراز آبهای زیر زمینی استان

 • هدف از این پژوهش این است که با استفاده از ابزارهای علمی وضعیت آب های زیر زمینی استان مورد بازبینی قرارگرفته و نحوه بهینه مطرف آب ارزیابی شود .کمبود آب و کاهش سطح آب های زیرزمینی موضوعی است بسیار مهم و حیاتی برای همه ی بخش های اقتصادی استان و انجام تحقیقی کاربردی در این راستا از دیدگاه بخش خصوصی استان دارای اهمیت زیادی است.

5. بررسی نقش بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری در توسعه بازرگانی استان و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع موانع اخذ تسهیلات بخش بازرگانی استان از این منابع

 • بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سهم قابل توجه تامین مالی کلیه رشته فعالیت های استان را بر عهده دارند. سیاست های دولت و تغییر قوانین پولی و بانکی کشور و محدودیت های موجود در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش بازرگانی موجب کندی رشد این بخش در استان شده و از ان جا که بخش بازرگانی مکمل کلیه بخش های اقتصادی می باشد تضعیف آن به معنی رکود در سایر بخش ها خواهد بود.
 • هدف در این پژوهش این است که با بررسی نقش بانک ها در بخش بازرگانی استان راهکارهایی نیز برای بهبود شرایط ارایه گردد.

6. بررسی وضعیت بازار جهانی محصولات حلال و ارائه راهکارهایی برای افزایش سهم استان قزوین در صادرات این محصولات

 • در دهه ی اخیر موضوع محصولات حلال در دنیا اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. در واقع نه تنها مسلمانان بلکه افرادی از سایر مذاهب (مخصوصا مسیحیان ) تمایل به مصرف این کالاها پیدا کرده اند. به همین دلیل تقاضا برای محصولات حلال در دنیا افزایش یافته و بازار این کالاها با رونق مواجه شده است.انجام تحقیقی کاربردی در این زمینه می تواند برای بخش خصوصی فعال استان بسیار مهم و استراتژیک باشد.

7. تاثیر سرمایه گذاری خارجی ورودی (FDI) بر صادرات محصولات تولید شده در استان قزوین

8. مقایسه سرمایه گذاری خارجی (FDI) به صورت «ساخت کارخانه توسط خارجیان »[greenfield] با «ادغام و تملک بنگاههای داخلی از سوی خارجیان [M&A]در استان قزوین

 • نقش سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای در حال توسعه که با محدودیت سرمایه مواجه هستند تقریبا مورد قبول همه مکاتب اقتصادی است. این سرمایه گذاری به دوصورت امکان پذیر است

              الف)ساخت کارخانه توسط خارجیان

               ب) ادغام و تملک بنگاه های موجود در کشور

 • مسلماً تاثیر هر یک از موارد فوق بر توسعه بخش های اقتصادی استان متفاوت خواهد بود. در شرایطی حتی ممکن است تهدید نیز به حساب آید. لذا هدف از انجام پژوهش های فوق این است که با بررسی وضع موجود (مخصوصابرنامه های توسعه کشور ) سهم سرمایه گذاری خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته و تاثیر آن بر صادرات استان و توسعه رشته فعالیت های استان مورد بررسی قرار گیرد.

9. بررسی بازار روسیه وکشورهای آسیای میانه و ارایه راهکارهای عملی در جهت توسعه صادرات محصولات تولید شده در استان قزوین به این کشورها

 • تغییر و تحول سیاسی و اقتصادی در دنیا ، روسیه را به بازاری بزرگ برای محصولات کشورمان تبدیل کرد. اما متاسفانه حجم تجارت با این کشور در سال های اخیر کمتر از انتظار است این در حالی است که کشوری مانند ترکیه با شرایطی مشابه ایران هر ساله موفق به افزایش سهم تجارت خود به روسیه شده است .
 • بازار روسیه برای محصولات استان ما نیز بازار بسیار مناسبی است. لذا انجام پژوهش های کاربردی در این راستا می تواند منجر به ارایه راهکار های عملی در افزایش سهم بازار بخش خصوصی استان قزوین در بازار روسیه شود.
کسب سود بلند مدت و پایدار در گرو پیشرفت و توسعه استان
1395/10/30

کسب سود بلند مدت و پایدار در گرو پیشرفت و توسعه استان

هدف بخش خصوصی ماکزیمم کردن سود شخصی است اما این سود مستقل از محیط کسب و کار و منطقه ای که در آن فعالیت می کنیم نیست. چند نکته مهم زیر را در فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری توسعه ای خود در نظر بگیرید.

اقتصاد فرهنگ و سرمایه گذاری بخش خصوصی
1395/8/13

اقتصاد فرهنگ و سرمایه گذاری بخش خصوصی

کالاهای اقتصادی را می توان به سه گروه تقسیم کرد الف)کالاهی خصوصی ب)کالاهای عمومی ج)کالاهای مطلوب

ایران در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ، تولیدکنندگان استان برنامه ریزی کنند!!
1395/7/29

ایران در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ، تولیدکنندگان استان برنامه ریزی کنند!!

اگر بگوئیم تنها راه خروج ایران از شرایط "تورم رکودی" رشد سریع صادرات غیرنفتی است اشتباه نکرده ایم! . با نگاهی به روند چند دهه اخیر اقتصاد ایران به آسانی رابطه معکوس تورم و بیکاری قابل مشاهده است هرجا دولت تلاش کرده بیکاری را کاهش دهد با افزایش شدید تورم روبرو شده ایم و در سالهای اخیر که تلاش شد با تورم مبارزه گردد دچار رکود شدید شده ایم .

تاثیر مالیات ۴درصدی علی الحساب واردات
1395/7/29

تاثیر مالیات ۴درصدی علی الحساب واردات

شاید به زودی شاهد افزایش نرخ تعرفه واردات کلیه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی باشیم . در واقع دریافت مالیات ۴درصدی علی الحساب واردات با افزایش نرخ تعرفه گمرکی تفاوت چندانی ندارد.


1394/12/15

مرکز داوری

برگزاری دوره جامع آموزش داوری (پیشرفته) در مهرماه سال جاری

 

دوره جامع آموزش داوری پیشرفته

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران پیرو برگزاری دوره مقدماتی آموزش داوری در بهمن ماه سال 94، دوره پیشرفته را در مهرماه سال 95 برگزار می‌کند

 

هدف از برگزاری این دوره آشنایی جامعه حقوقی با داوری به نحو صحیح و اصولی و گسترش فرهنگ داوری می‌باشد

 

این دوره در 4 نشست نیم روزه با تدریس آقایان دکتر محسن محبی ، دکتر حمیدرضا اصلانی، دکتر سید مفید کلانتریان و دکتر همایون رضایی نژاد برگزار می‌گردد

 

موضوعات مورد بحث در این دوره رأی داوری، ابطال و اجرای آن و همچنین داوری بین المللی در حقوق ایران می‌باشد

 

اطلاعات تکمیلی دوره به شرح زیر است:

 

*تاریخ برگزاری : 5 و 6 مهرماه 95 (ساعت 8:30 لغایت 17)

 

*مکان برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (طبقه دهم)

( هزینه ثبت نام 5/000/000 ریال (پرداخت صرفاً آنلاین انجام خواهد شد)

 

* آخرین مهلت ثبت نام 2 مهر 95 خواهد بود. درصورتی که ظرفیت دوره قبل از تاریخ مذکور تکمیل گردد، سامانه ثبت نام بسته خواهد شد. لذا اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

1395/4/20

انتشارات

 
نامه اتاق قزوین سال 1395  
                                                                           
 
   
   
 
 
 
نامه اتاق قزوین سال 1394
نامه اتاق قزوین سال 1393
 
 
 
 
 

 کتابهای پژوهشی اتاق

 نامه اتاق قزوین سال 1392

 
 
 
 
 
نامه اتاق قزوین سال 1390  نامه اتاق قزوین سال 1391
نامه بهار90
نامه تابستان
نامه پائیز

 

                                                  
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سه جمله براي موفقيت: دانستن بيش از ديگران - كار كردن بيش از ديگران - انتظار كمتر از ديگران ......... (ويليام شكسپير)